Een toekomst voor de mensheid of de ondergang is mede afhankelijk van de bemesting van de bodem

 

Voeding als energiebron is van essentieel belang voor het leven. Spreekt men van een gezonde voeding, dan betekent het dat er ook minder gezonde en zelfs schadelijke voeding bestaat.  De meeste ziekten van de mens ontstaan door verkeerde voeding.

 

De bodem waarop de gewassen verbouwd worden wordt al jarenlang onvoldoende van mineralen en sporenelementen voorzien.  Bovendien worden sommige meststoffen verkeerd toegepast.

 

Hierdoor, en door zure regen, sterven bodembacteriën af. Een andere oorzaak is de zgn. mycorrhize (de leefgemeenschap tussen de wortels, bloeiende planten en schimmels).  

 

Steeds weer moet ik tot mijn ontsteltenis constateren dat veel boeren rottende drijfmest in de bodem injecteren. Daarmee vernietigen ze de goede bodembacteriën, micro-organismen, en schimmels die voor de vorming van humus en mineralen noodzakelijk zijn.

Kunstbemesting slecht voor bodem

Vaak strooit men daarna nog wat kunstmest in de vorm van stikstof. Want anders wil er al helemaal niets meer groeien.  

 

De gewassen die op deze bodem groeien zijn ziekmakende voeding voor mens en dier. Dit heeft ernstige gevolgen voor het voortbestaan van de mensheid.

 

Dit blijkt ook uit het feit dat er zich nog nooit zoveel gezondheidsproblemen hebben voorgedaan als juist in deze tijd. Kijk maar eens hoeveel kinderen er nu zijn met ADHD, mensen met huidproblemen, darmproblemen,enz.,enz.  

 

Melk drinken zorgt er tegenwoordig voor dat de kans op botbreuken met 45% wordt verhoogd, omdat het calcium in melk helemaal niet meer opneembaar is voor het lichaam. Door toedoen van verkeerde voeding, slecht drinkwater, en een enorme toevloed aan elektromagnetische velden dreigt de Gezondheidszorg helemaal niet meer te betalen.  

 

Het roer moet drastisch om.                                 

 

Humus Opbouw bind tevens CO2

Interview Schoner Nederland met Erik Valk en Jan ten Kleij over duurzame grondbemesting en het kringloopsysteem

 

Vanaf minuut 4:43 leggen Erik Valk en Jan ten Kleij uit waarom een gezond bodemleven belangrijk is voor zowel mens als dier.

 

Reactie Biojournaal op verkeerde aanname mestbeleid

Wat gebeurt er eigenlijk in de bodem met de huidige bemestingswijze?

 

Wat gebeurt er eigenlijk in de bodem met de huidige bemestingswijze? Om het begrijpelijk te maken zal ik proberen het eenvoudig uit te leggen.

 

In een normale bodem bevinden zich drie typen micro-organismen, te weten een kleine groep goede micro-organismen, een grote groep neutrale micro-organismen, en een kleine groep ziekmakende micro-organismen.  

 

Als men deze bodem voorziet van rottende drijfmest, dan zal de groep ziekmakende micro-organismen de overhand krijgen, doordat de neutrale micro-organismen zich aansluiten bij eerstgenoemde groep. En samen zullen ze de goede micro-organismen vernietigen.  

 

Door dit proces ontstaan toxische (giftige) stoffen, die op hun beurt weer opgenomen worden door gewassen die op deze bodem groeien. Wanneer deze gewassen door mens en dier gegeten worden geeft dit ook problemen in het lichaam. Met alle gevolgen van dien.

 

Daar komt nog bij dat door het gebruik van kunstmest er een ongecontroleerde celdeling ontstaat, en dit werkt ook door in het lichaam van mens en dier. Er zit namelijk geen balans meer in de voeding. Wij moeten weer terug naar composteren en bovengronds uitrijden van mest.  

 

Koeien graazen op arme bodem

Een mooi voorbeeld is dat er steeds meer mensen zijn met bepaalde tekorten aan bijvoorbeeld vitamine B12. Normaliter is dit een vitamine die vroeger in melk, kaas, en rundvlees voorkwam, doch tegenwoordig nagenoeg niet meer aanwezig is.

 

Ik kan mij ook wel voorstellen hoe dit komt. Als een koe het sporenelement cobalt niet tot haar beschikking krijgt, kan zij ook nooit vitamine B12 aanmaken.  

 

Waar komt vitamine B12 in de bodem vandaan? Welke processen leiden tot vorming van deze vitamine? Van nature wordt vitamine B12 door melkzuurbacteriën in de menselijke en dierlijke darm geproduceerd, mits in de voeding cobaltsporen zitten. Zonder cobalt dus geen vitamine B12. Omdat vitamine B12 een cobaltkern bezit, wordt ze ook wel cobalamine genoemd.  

 

Hoe komt vitamine B12, die de eigenschap van een enzym heeft, in de bodem? Op basis van de nieuwste inzichten wordt vitamine B12 in de wortelsfeer en in de wortels van planten aangemaakt, voor zover daar het sporenelement cobalt aanwezig is.  

 

De samenhang is als volgt: in de rhizosfeer, het wortelbereik, ontwikkelt zich zodra de plant groen wordt, doordat er chlorofyl wordt gevormd, een bijzonder flora micro-organisme dat in symbiose met de fijne haarworteltjes leeft.

 

Het gaat hierbij voor het overgrote deel om dezelfde soorten bacteriën die ook bij mens en dier als symbionenten optreden, namelijk om bacteriën die melkzuur vormen.  

 

Wanneer nu in de bodem het sporenelement cobalt aanwezig is, dan is de weg vrij voor de vorming van vitamine B12, cobalamine. De ouderen onder u weten nog wel van vroeger dat elke boer in het vroege voorjaar slakkenmeel strooide, waarin nu juist die stof cobalt zat.

 

Deze boeren hadden meer verstand van de bodem dan tegenwoordig menig voorlichter in de land en tuinbouw, inclusief de overheid, door het verplicht te stellen van emissie-arm bemesten van de bodem.  

 

Een voorbeeld van gebrek aan vitamine B12 zijn stofwisselingsproblemen en de zgn. biefstuktong.

Barsten in het ammoniakbastion

 

Kijk nu naar deze korte documontaire over het ammoniakbastion.

 

“Het is echt een bastion geworden wat zich afkeert van de wereld, maar het wordt steeds duidelijker dat er enorme gaten en barsten zitten in hun redenering en bewijsvoering.”

 

‘De kleine oorlog van boer Kok’

 

Het verhaal van een kleine boer en zijn twee zonen. Met man en macht verzetten zij zich tegen de stad die hun land wil annexeren en tegen de kafkaëske landbouwbureaucratie. Sinds 1995 volgen de makers deze familie in hun dappere strijd met steeds onverwachte wendingen.

 

Het land van Herman Kok ligt aan de rand van Amersfoort. Ingesloten door nieuwbouwwijken en voorbestemd om te worden opgeslokt.

 

Bron: ‘De kleine oorlog van boer Kok’ 14 Januari 2015 

Oplossingen

 

Prachtig voorbeeld om een bodem weer gezond te maken met micro-organismen : EM micro-organismen

 

I.P.V. Steenmeel en keramiekpoeder kunt u schelpengrit en kleimineralen gebruiken in Nederland.  

 

Met een Bioelectronische meting als hulpmiddel kan men de bodemkwaliteit verbeteren.  

Meer nuttige informatie

 

Download uitleg video’s:

 

⇩ Life in the soil

 

⇩ http://www2.aquariusvitaliser.info/sph-farmerjohn_NEW.wmv

 

Links:

 

Patent op varkens