Goed en gezond water van levensbelang.

 

Water is water, soms is het schoon, meestal vervuild. Chemicaliën in bijna al het Nederlandse grondwater.

 

Water heeft altijd dezelfde chemische samenstelling. Of is water toch meer dan H2O? Al jaren wordt gesproken over vitaal water, water dat leeft omdat het met en vitaliser in contact is gebracht. 


De wetenschap weet hier geen raad mee en vindt het maar vaag en mystiek. Maar waterschappen en kassenkwekers merken toch grote verschillen in de praktijk. De plantengroei zou weelderiger zijn, de groenten smaakvoller en het gezuiverde rioolwater weer levend.

 

Vanavond in EenVandaag Helle van der Roest van adviesbureau DHV en groentekweker Eef Stel. Daarnaast Jonny Boer van het toprestaurant De Librije. Hij wil alleen nog maar met vitaal water gekweekte producten werken.

 

Is water meer dan alleen H2O?

 

Over het algemeen staan we alleen maar stil bij, of lijken we belang te hechten aan de transportfunctie van water die dient voor de opname van voeding en de afvoer van afvalstoffen.

 

Steeds duidelijker wordt de enorm belangrijke rol van water voor energie- en informatieoverdracht die noodzakelijk is voor de besturing van alle lichaamsfuncties op elk niveau, van orgaan tot cel.

 

Het wezenlijke van ’water’ speelt daarbij een essentiële rol, wat door de medische wetenschap onvoldoende wordt onderkend. Water wordt alleen op zijn chemische en biologische samenstelling en functioneren onderzocht.

 

De wetenschappelijke kennis van opslag en overdracht van informatie en energie in het water van onze lichaamsvloeistoffen in relatie tot de processen in het menselijk, dierlijk,en plantaardig lichaam staat pas in de kinderschoenen.

 

Literatuur over de analyse van cellen en het functioneren daarvan beschrijft uitgebreid de structuur van de vele verschillende soorten cellen en de functies van alle deeltjes waar een cel uit opgebouwd is.

 

Aan de celvloeistof, die 75% van de celinhoud uitmaakt, wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Juist dit intra-cellulaire  water speelt een cruciale rol en is de drager van het leven. 

 

Dat geldt ook voor het water buiten de cellen. Met name het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichaamsprocessen ( denk maar eens aan de invloed van elektromagnetische straling van mobiele telefoons, Dect, UMTS, C2000 e.d.).

 

Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning doordat het de ruimtes tussen de cellen opvult. Bindweefsel functioneert eveneens als basisregelsysteem omdat de uiteinden van bloedbanen, lymphebanen en zenuwen in het bindweefsel eindigen en beginnen. Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar, maar via het bindweefsel.

Water is het meest voorkomende molecuul in het heelal

 

Ondanks zijn simpele samenstelling – twee waterstofatomen op één zuurstofatoom – heeft het bijzondere eigenschappen. Het is bij uitstek geschikt als oplosmiddel en als medium voor allerlei chemische reacties en fysische processen.

 

De moleculen van de meeste stoffen vallen in water uiteen in twee of meer elektrisch geladen deeltjes (positieve en negatieve ionen), wat een levendige uitwisseling van bestanddelen tussen de moleculen tot gevolg heeft.

 

Water meest voorkomende monecul in heelal

Verder is water de basis van de osmose: eenrichtingsverkeer door celwanden en membranen. De stofwisseling in elke levende cel gebeurt door osmose, evenals de regeling van de druk van het celvocht.

 

Biophotonen, elektromagnetische frequenties, warmte, geluid, geur worden door het lichaam uitgezonden. De aard van deze straling is direct afhankelijk van de staat waarin het lichaam verkeert. Dan hebben we het over ziekte, gezondheid, blijdschap, stress etc. Het lichaam zendt op deze manier subtiele informatie uit.

 

De biophotonen (bio=leven, photon=deeltje dat licht uitzendt) zijn in dit opzicht minder bekend, maar heel interessant. Elk levend wezen (dus ook planten en bacterien) maakt deze deeltjes en zendt ze, al dan niet versterkt, weer uit.

 

Met behulp van biophotonen zijn fenomenen als energiebanen, levenskracht en boviswaarden goed te verklaren. Biophotonen zijn zichtbaar te maken met directe fotografie, waarbij het object direct op een fotogevoelige emulsie wordt gehouden (Kirlian fotografie).

 

De grootte van de stralenkrans, de kleuren etc. geven zo een beeld van de energie status van het object. Dit is het zichtbaar maken van inwendige levensenergie, dus een allesomvattende maat voor kwaliteit.

 

Men kan dit ook zichtbaar maken met behulp van chroma’s. Met behulp van chroma’s worden de diverse biologische fracties met behulp van speciaal papier zichtbaar gemaakt. De structuur, vorm en kleur van de chroma is indicatief voor de inwendige energetische kwaliteit van het onderzochte product.

 

De energetische waarde is te kwantificeren met behulp van de waarde van Bovis. Dit is een subjectieve, maar wel herhaalbare waardebeoordeling van materialen, zaden, planten, dieren levensmiddelen etc. De volgende waarden worden gebruikt:

BoviswaardeEffect

0 – 3.000

Ziekmakend

3.000 – 6.500

Ongezond

6.500-7.000

Neutraal

7.000 – 8.000

Gezond

8.000 – en hoger

Vitaliserend